פרופיל

שירותי החברה- ש.ברוק:

. פוליגרף – סוגיי הבדיקות:

בדיקות פוליגרף לפני קבלה לעבודה 

שיחה אישית וביצוע בדיקת פוליגרף. הבדיקה נערכת על מנת לקבל אבחון מקצועי שנותן תשובה מדויקת על האמינות והיושרה אמינותו ויושרו של האדם, על מנת לשר מידע שהתקבל תוך כדי שלב המיון הראשוני (הראיון) ולבדיקת מהימנותו של העובד. הבדיקה רלוונטית במיוחד עבור מועמדים המיועדים לתפקידים רגישים.

לבדיקה זו יש אפשרות להוסיף גם מערך של חקירת הרקע וההסטוריה של המתמיין למשרה כולל בדיקת אמינותם של האנשים שהמומעד בחר שימליצו עליו. התחקור נערך על מנת לקבל חוות דעת ממקומות עבודה קודמים. תשאול זה ובדיקת כל המידע שסיפק המתמיין למשרה במהלך הבדיקה, הם המבחן לאמינות האינפורמציה שסיפק בשלבי המבדק המוקדמים.

בדיקת מהימנות תקופתית

בדיקות פוליגרף אשר תיערכנה במועדים  שנקבעו מבעוד מועד (לדוגמא כל רבעון או כל תחילת שנה), בשביל לברר את האפשרות שעובד במשך הזמן הזה עשה  עבירה כלשהי וגם האם הוא יודע על איזושהי עבירה שביצע אחד העובדים בחברה, כאשר הסיבה המרכזת לביצוע המבדק זה להפחיד ולהרחיק עובדים מפני ביצוע אותן עבירות.

בדיקת פוליגרף ספציפית בעקבות מקרה

בדיקה לאחר שאירע מקרה ספציפי: מיועד למפעלים, קציני בטחון, ארגונים או בקר פנימי של החברה.

בדיקות הפוליגרף הללו נעשות על אנשים שקיים חשד שהם מעורבים במקרה לא שגרתי שקרה בארגון, כאשר המטרה היא לשלול או לאמת חשדות המיוחסות אליהם.

  1. אבחון גרפולוגי

בדיקת גרופולוגיה המבוצעת על מנת לספק אינפורמציה על האופי והאישיות של המתמיין למשרה , מה הם התכונות שלו, כמה הוא מתאים לתפקיד והאם הוא אמין.

  1. בחינת אמינות מסמכים

 בדיקה מקיפה של זיוף מסמכים באמצעות אימות בין כתב היד, החתימה ועוד…

  1. השוואה בין טביעות אצבעות

בדיקה של טביעת אצבע והשוואה לפי המקרה ובקשת הלקוח.

  1. בדיקת טוהר מידות

א. בדיקות בארגונים קהילתיים על טוהר המידות בארגון.

בדיקה וחקירה של מועסקים בארגון בעניין רמת האמינות של העובדים.

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על פוליגרף לעובדים